דרום העיר האצ"ל

דירה יפיפה ואופציה לבניה ונוף מדהים למירון פלוס חצר מסודרת

דרום העיר רחוב אנילביץ

דירה גדולה של שתי דירות מחוברת ניתן לחלוקה (יחידת הורים ) משופץ מרפסת ענקית לנוף ומדהים לכנירת נכס יפיפה

דרום העיר רחוב אנילביץ

דירה גדולה של שתי דירות מחוברת ניתן לחלוקה (יחידת הורים ) משופץ מרפסת ענקית לנוף ומדהים לכנירת נכס יפיפה

דרום העיר רחוב האצ"ל

דירה גדולה מחולקת לשתיים נכס של 3 חדרים 100 פלוס (יחידת הורים ) משופץ מרפסת לנוף ועוד יחידה של 3 חדרים 60 מ' פלוס מרפסת 40 מ' טובה להשקעה ומגורים