דרום העיר האצ"ל

דירה יפיפה ואופציה לבניה ונוף מדהים למירון פלוס חצר מסודרת

בדרום העיר רחוב רמז דוד

דירה טובה להשקעה \מגורים רמז דוד המדורגים אופציה לבניה ואפשרות לחצר גדולה מחסן גדול מתחת לבית