דרום העיר האצ"ל

דירה יפיפה ואופציה לבניה ונוף מדהים למירון פלוס חצר מסודרת

דרום העיר רחוב אנילביץ

דירה גדולה של שתי דירות מחוברת ניתן לחלוקה (יחידת הורים ) משופץ מרפסת ענקית לנוף ומדהים לכנירת נכס יפיפה

דרום העיר רחוב אנילביץ

דירה גדולה של שתי דירות מחוברת ניתן לחלוקה (יחידת הורים ) משופץ מרפסת ענקית לנוף ומדהים לכנירת נכס יפיפה